Én, Sándor Erik
Egy pszichopata emlékiratai

Mivel ez a könyv meglehetősen komoly érzelmeket váltott ki egyes olvasókból, jogos a kérdés: miért írtam? Két fő célom volt vele (azon a szokásos írói szándékon kívül, hogy egyszerűen le KELL írnunk a gondolatainkat).
Az egyik, hogy bemutassam az emberi gonoszság legmélyebb bugyrait. Ezt ráadásul a lehető legközvetlenebb módon akartam csinálni, egyes szám első személyben. Mintha csak maga Sándor Erik beszélne. Kompromisszumok nélkül, úgy, hogy se a gondolatok tartalmát, se a megfogalmazás módját egyáltalán semmiféle korlátozás vagy öncenzúra ne befolyásolja. Meg akartam mutatni a gátlástalan, kíméletlen szektavezér legbelső gondolatait. Azt, hogy maga a pszichopata mire gondol, mit érez a világ és az áldozatai iránt.
A másik, hogy egészen konkrétan felvonultassam, részletesen elemezzem a rafinált manipuláció eszközeit. Meg akartam mutatni azokat a konkrét kommunikációs módszereket és trükköket is, amikkel egy szorongás és erkölcsi korlátok nélkül működő ember maga alá gyűri a nála kiszolgáltatottabbakat.
A Sándor Erik felfogható akár egyfajta kézikönyvnek is, amiből bárki megtanulhatja, hogyan ismerje föl az ilyen embert, és hogyan védekezzen a befolyása ellen. Hogy időben kigyulladjon a fejében a nagy, piros lámpa, még mielőtt belemenne valami pusztító és visszavonhatatlan dologba.
A Sándor Eriket itt lehet megvásárolni.
Néhány idézet Dr. Bagdy Emőke recenziójából

„Megítélésem szerint Sándor Erik személyében az író zseniális érzékenységgel talált rá egy hiánytalanul tökéletes dark személyiségre. Olvasva könyvét a fizikai undor és a rémült tiltakozás érzéseinek hullámvasútjára ülhetünk.”
„Milyen is Sándor Erik? Manipulatív, egocentrikus, önreklámozó, érzelmileg hideg, számító, kétszínű, antiszociális, agresszív és ezt selymes modorba rejti, megtévesztő, kegyetlen, tisztességtelen, éles eszű, tudatosan gonosz, vesztésre képtelen, a „bármibe kerül” elve vezérli és  átgázol mindenen, amit emberi értéknek tartunk.”
„Nem kétséges,  hogy a regény messzire kiáltó üzenete a könyv kiváltott hatásában rejlik: „Ne ezt!  Ne így! Ne engedjük! Vigyázzunk emberségünkre, arra  a társas  világra, amelyben szeretnénk bizalommal, békében és szeretetben létezni!”
„A könyv minden bizonnyal sikerkönyv, és ezt a sikert  a kétségtelen  írói talentumon túl az üzenet aktualitása is megerősíti.”
Back to Top